Klachtenportaal Zorg

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) schrijft voor dat alle zorgaanbieders aangesloten moeten zijn bij een erkende geschilleninstantie.

Annelies is  lid van de Belangenvereniging voor Beroepsbeoefenaars in de Massage- en Sportverzorgingsbranche (BMS) en als zodanig aangesloten bij Klachtenportaal Zorg‘.

Jan is via ‘Reiki Ryoho Foundation’ ook aangesloten bij Klachtenportaal Zorg.

Op deze pagina vindt je de brochures (PDF) over het ‘Klachtenportaal Zorg’.  Je kunt de brochures in PDF formaat downloaden, bekijken en printen.

De Algemene voorwaarden 2020.

Het Geschillenreglement 2020.

Het Klachtenreglement 2020.

De Flyer Spelregels Wkkgz voor cliënten.