Klachtenportaal Zorg

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) schrijft voor dat alle zorgaanbieders moeten zijn aangesloten bij een erkende geschilleninstantie. Door het lidmaatschap van de Belangenvereniging voor Beroepsbeoefenaars in de Massage- en Sportverzorgingsbranche (BMS) is ‘Samen-Zijn’ is aangesloten bij ‘Klachtenportaal Zorg’.

Op deze pagina vindt je de brochures (PDF) over het ‘Klachtenportaal Zorg’.  Je kunt de brochures in PDF formaat downloaden, bekijken en printen.

De Algemene voorwaarden 2019.

Het Geschillenreglement 2019.

Het Klachtenreglement 2019.

De Flyer Spelregels Wkkgz voor cliënten.