Links

Op de volgende websites vindt de geïnteresseerde lezer meer informatie over de authentieke beoefening van Reiki of over spirituele groei.

The Reiki Alliance
The Reiki Alliance is een wereldwijde gemeenschap van bijna 600 Reiki Masters over de hele wereld, die leven volgens en lesgeven in het “Usui Systeem van Reiki Healing”.
Doel: elkaar te ondersteunen, als leraren en als vrienden in het “Usui Systeem van Reiki Healing”. Deze taak omvat zowel een beroepsmatige als een persoonlijke kant, want wij zijn als mens onlosmakelijk verbonden met wie wij zijn als Reiki Masters.

Er wordt gewerkt volgens een ethiekcode, er is een klachtenrecht, met arbitrage. Op de website is veel informatie te vinden over het “Usui Systeem van Reiki Healing”. Adressen van Reiki Masters over de gehele wereld. Klik hier om naar de website van ‘The Reiki Alliance’ te gaan.

Reiki Ryoho Foundation©
Het doel van de “Reiki Ryoho Foundation©” is: Het zijn van een brandpunt van de beoefening van Reiki volgens de overlevering van de heelkunst van het “Usui Systeem van Reiki Healing”.

Reiki Ryoho stimuleert aangesloten beoefenaars in hun beleving van het “Usui Systeem van Reiki Healing” door de oorspronkelijke Vorm en inhoud ervan centraal te stellen en deze voor studenten en clienten te definiëren en uit te dragen.

Binnen Reiki Ryoho houden de aangeslotenen zich aan een ethiekcode en bestaat er een klachtenrecht.
Wilt u meer weten over deze stichting of wilt u informatie erover aanvragen, klik dan hier om naar de website van de “Reiki Ryoho Foundation©” te gaan.

Usui Shiki Ryoho
‘Usui Shiki Ryoho’, vanuit het Japans vertaald: ‘Usui Systeem van Natuurlijk Genezen’ is het systeem dat ik beoefen en waarin ik lesgeef. Phyllis Lei Furumoto is de Grandmaster of drager van het systeem. Zij vormt samen met Paul Mitchell het ‘Office of the Grandmaster’, kortweg OGM. Wilt u meer weten over het systeem, klik dan hier om naar de website te gaan. Wilt u meer weten over het “OGM”, klik dan hier om naar de website van het “OGM” te gaan.

De NVRM
De Nederlandse Vereniging van Reiki Masters is sinds het einde van de tachtiger jaren een ontmoetingsplaats voor Reikimasters die het traditionele Usui systeem van natuurlijk genezen (Usui Shiki Ryoho) beoefenen. Het belangrijkste doel van de NVRM is het delen in elkaars ervaring als Reikimaster en het onderhouden van de traditionele vorm van Reiki onderwijs.

De NVRM acht het een belangrijke verantwoordelijkheid voor Masters in het traditionele Usui systeem van natuurlijk genezen om dit systeem ongewijzigd, in zijn volle kracht en eenvoud over te dragen op hun studenten. Wilt u meer weten over de NVRM, klik dan hier om naar de website van de NVRM te gaan.

Collega’s:
Collega Reiki Masters die lesgeven volgens de Vorm en in de Traditie van het “Usui Systeem van Reiki Healing”.

“Nederlof Centrum/Reiki Instituut”, Sunny Nederlof en Bas Buis. Klik hier om naar hun website te gaan.

De Reiki site van Ton Driessen en Ans Versteegh. Klik hier om naar hun website te gaan.

Reiki centrum “Integer”, Ingrid van Alst. Klik hier om naar haar website te gaan.

Reiki centrum “Aqua Aura”, Anita de Groot. Klik hier om naar haar website te gaan.

Reiki centrum “Christo”, Christine Verhelst. Klik hier om naar haar website te gaan.