Links

Op de volgende websites vindt de geïnteresseerde lezer meer informatie over de authentieke beoefening van Reiki of over spirituele groei.

The Reiki Alliance
The Reiki Alliance is een wereldwijde gemeenschap van bijna 500 Reiki Masters over de hele wereld, die leven en lesgeven volgens “Usui Shiki Ryoho”, het “Usui Systeem van Natuurlijk Genezen”.
Doel: elkaar te ondersteunen, als leraren en als vrienden in “Usui Shiki Ryoho”.

Deze taak omvat zowel een beroepsmatige als een persoonlijke kant, aangezien wij als mens onlosmakelijk verbonden zijn met wie wij zijn als Reiki Masters.

Er wordt gewerkt volgens een ethiekcode, er is een klachtenrecht, met arbitrage.

Op de website is informatie te vinden oa. over “Usui Shiki Ryoho” en adressen van Reiki Masters over de gehele wereld. Klik hier om naar de website van ‘The Reiki Alliance’ te gaan.

Reiki Ryoho Foundation©
Het doel van de “Reiki Ryoho Foundation©” is: Het zijn van een brandpunt van de beoefening van Reiki volgens de overlevering van de heelkunst van het “Usui Systeem van Natuurlijk Genezen”.

Reiki Ryoho stimuleert aangesloten beoefenaars in hun beleving van het “Usui Systeem van Natuurlijk Genezen” door de oorspronkelijke Vorm en inhoud ervan centraal te stellen en deze voor studenten en cliënten te definiëren en uit te dragen.

Binnen Reiki Ryoho houden de aangeslotenen zich aan een ethiekcode en bestaat er een klachtenrecht.
Wil je meer weten over deze stichting of wil je informatie erover aanvragen, klik dan hier om naar de website van de “Reiki Ryoho Foundation©” te gaan.

Usui Shiki Ryoho
‘Usui Shiki Ryoho’, vanuit het Japans vertaald: ‘Usui Systeem van Natuurlijk Genezen’ is het systeem dat ik beoefen en waarin ik lesgeef.

Op dit moment is Johannes Reindl de Grandmaster of drager van het systeem.

Hij vormt samen met Paul Mitchell het ‘Office of the Grandmaster’, kortweg OGM.

Wil je meer weten over het systeem, klik dan hier om naar de website te gaan. Wilt u meer weten over het “OGM”, klik dan hier om naar de website van het “OGM” te gaan.

De NVRM
De ‘Nederlandse Vereniging van Reiki Masters’ is sinds het einde van de tachtiger jaren een ontmoetingsplaats voor Reikimasters die het traditionele Usui systeem van Natuurlijk Genezen (Usui Shiki Ryoho) beoefenen.

Het belangrijkste doel van de NVRM is het delen van elkaars ervaring als Reikimaster en het onderhouden van de traditionele vorm van Reiki onderwijs.

De NVRM acht het een belangrijke verantwoordelijkheid voor Masters in het traditionele Usui systeem van natuurlijk genezen om dit systeem ongewijzigd, in zijn volle kracht en eenvoud over te dragen op hun studenten.

Wil je meer weten over de NVRM, klik dan hier om naar de website van de NVRM te gaan.

Collega’s:
Collega Reiki Masters die lesgeven volgens de Vorm en in de Traditie van het “Usui Systeem van Reiki Healing”.

“Nederlof Centrum/Reiki Instituut”, Sunny Nederlof en Bas Buis. Klik hier om naar hun website te gaan.

De Reiki site van Ton Driessen en Ans Versteegh. Klik hier om naar hun website te gaan.

Reiki centrum “Integer”, Ingrid van Alst. Klik hier om naar haar website te gaan.

Reiki centrum “Aqua Aura”, Anita de Groot. Klik hier om naar haar website te gaan.