Japan 2012

De cirkel is rond!?

Toen collega Reiki Master Jojan Jonker mededeelde voornemens te zijn in 2012 een studiereis naar Japan te organiseren, besloot ik daaraan deel te nemen.

Het doel van de reis, te weten: specifieke doelen, plaatsen, personen en instanties te bezoeken die relevant zijn voor de traditie van ‘Usui Shiki Ryoho’, sprak mij bijzonder aan.

Er ontstond er een gevoel in mij, dat dit weleens een bijzondere reis kon gaan worden.

Tijdens de eerste graad Reiki cursus bij Sunny Nederlof had ik al een gevoel van thuiskomen, thuiskomen in mij Zelf.

Deelname aan deze reis bood mij de unieke kans om de cirkel rond te maken.

Van een thuiskomen in mijzelf, naar een thuiskomen in het land waar ‘Usui Shiki Ryoho’ is ontstaan, daarmee ook voor mijzelf de beoefening van deze manier van helen te verdiepen.

We hebben plekken bezocht die rechtstreeks met de grondlegger van ‘Usui Shiki Ryoho’, dr. Mikao Usui, te maken hadden, zoals zijn geboorteplaats, de berg Kuriyama, waar hij zijn verlichtingservaring heeft gehad en daarmee contact vond met de energie die hij Reiki noemde en de plek waar de gedenksteen staat.

Daarnaast bezochen we plekken die te maken hebben met religies en spirituele tradities, waaruit dr. Mikao Usui en een student van hem, dr. Chujiro Hayashi, wellicht inspiratie hebben geput.

Heilige plekken van het Shintoïsme en het Boeddhisme.

Een ander doel was ontmoetingen te hebben met Japanse Reiki beoefenaren.

Met leden van de door dr. Usui opgerichte vereniging ‘Shin Shin Kaizen Usui Reiki Ryoho Gakkai’.

Met deze Japanse beoefenaars hadden we gesprekken over de essentie van Reiki en Healing, een ontmoeting tussen Oost en West.