Heling

Inleiding
Reiki werkt op alle niveau’s van ons menselijk bestaan en heeft daar zijn specifieke uitwerking.

Fysiek
Je kunt Reiki gebruiken voor alle mogelijke kwalen op lichamelijk niveau. Wonden, wondjes, botbreuken, hoofdpijnen, brandwonden, migraine, kanker, multiple sclerose, aids etc.
Het reduceert in sommige gevallen de helingstijd enorm. Reiki geeft het zelf-genezend vermogen van ons lichaam als het ware een versterking. Het brengt ook verlichting in de bijwerking van bepaalde medicijnen en kuren.
En hoewel Reiki voor het leven is en niet tegen de dood, geeft het altijd verlichting. Er zijn overigens genezingen bekend van mensen met, wat wij, levensbedreigende ziektes noemen. Maar Reiki doet meer.

Mentaal en emotioneel
Reiki heelt mentale en emotionele blokkades. Hieronder versta ik momenten uit ons leven die nog niet geheeld zijn, nog niet verwerkt zijn. Die nog in ons energiesysteem liggen opgeslagen. Denk hierbij aan trauma’s, fobieën, angsten. Of andere momenten waar je jouw energie nog steeds aan weggeeft, hoewel de gebeurtenis qua tijd, misschien wel ver achter je ligt. Reiki brengt daarbij een proces op gang, waarbij je als het ware de emotie weer opnieuw beleeft. Misschien wil je daar eigenlijk niet aan. Maar de ervaring, de les die steeds weer opkomt, moet verwerkt worden, moet geheeld worden. Pas dan heeft de gebeurtenis een plaats gekregen en kun je die ontstane ruimte vullen met Reiki = Licht = Liefde. En Liefde is waar het om gaat in ons leven. Liefde voor onszelf, Liefde voor de ander. Wat als les is verwerkt, komt ook niet meer terug.

Spiritueel
Een bewustwording van ‘Alles wat is’ en de wetenschap dat je daar deel van uitmaakt. Dat je verantwoordelijk bent voor je eigen leven, voor de invulling daarvan en dat je altijd een keuze hebt. Een keuze om bijv. te veranderen en de consequenties van die verandering ook onder ogen willen zien. Pijnlijk, angstig, want het betekent loslaten, “oude schoenen weggooien, voordat je nieuwe hebt”.