Heling

Reiki cursussen en behandelingen dienen een individuele spirituele ontwikkeling en zijn niet bedoeld als vervanging van de huidige allopatische geneeswijzen, maar kunnen tegelijkertijd wel ondersteunend daarvoor zijn. Cursus deelname en het toepassen ervan geschiedt op eigen wens en verantwoordelijkheid.

Wees ervan bewust dat er geen diagnoses noch prognoses worden gesteld, er geen ziektes worden behandeld, noch een therapie wordt aangeboden.

Raadpleeg daarvoor een arts of een therapeut.

Waar op deze website wordt gesproken over helen of heling, dan wordt daarmee een streven bedoeld om op alle niveaus van ons menselijk bestaan een energetische balans te herstellen.