Contra-indicaties

Absolute contra-indicaties (er mag in het geheel geen massage gegeven worden)

 • Koorts
 • Algemene infectieziekten
 • Te veel pijn
 • Extreme vermoeidheid en uitputting
 • Slechte algemene gezondheid
 • Besmettelijke huidaandoeningen
 • Algemeen onwel zijn:
  • (‘s nachts) onverklaarbaar transpireren
  • onverklaarbaar gewichtsverlies
  • onverklaarbare vermoeidheid
  • duizeligheid

Absolute plaatselijke contra-indicaties

 • Ontstekingen
 • Traumata
 • Vaataandoeningen
  • Trombose
  • Arteriosclerose

Algemene relatieve contra-indicaties (er mag massage gegeven worden, maar met aangepaste druk of tempo)

 • Hoge- lage bloeddruk
 • Hartafwijkingen
 • Maag- en darmzweren

Plaatselijke relatieve contra-indicaties

 • Niet besmettelijke huidaandoeningen
 • Zwangerschap
 • Spataderen
 • Buikmassage na een maaltijd
 • Medicijngebruik