Privacy verklaring

Bij Samen-Zijn hechten wij veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens.

In deze Privacy verklaring willen we op een heldere en transparante wijze informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom uiterst zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Samen-Zijn houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;
 • Verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen;
 • Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, jou hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Samen-Zijn zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Indien je na het doornemen van deze Privacy Verklaring, of in algemenere zin, vragen hierover heeft of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onderaan deze pagina.

Welke gegevens worden bijgehouden?

Door het afnemen van een dienst, krijgen wij bepaalde persoonsgegevens van jou.

Dat zijn enerzijds gewone gegevens, anderzijds gevoelige gegevens.

Wij bewaren en verwerken uitsluitend die persoonsgegevens, die door jou zijn opgegeven bij het afnemen van een door jou gevraagde dienst en waarvoor je toestemming hebt verleend.

De volgende gegevens worden door ons bijgehouden tbv. behandelingen:

 • NAW gegevens, voor post
 • Telefoonnummer, om je te kunnen bellen of op andere manier te berichten als er iets is
 • E mail adres, om een bevestiging en/of een nota of factuur naar toe te sturen
 • Gegevens over de afspraak, data en tijden
 • Tijdens het intake gesprek worden er vragen gesteld die te maken hebben met jouw gezondheid (fysiek en mentaal), medicijngebruik en zwangerschap. deze vragen hebben betrekking op het eventueel vaststellen van contra-indicatie, voor de behandeling en het eventueel vaststellen van een behandelplan en dienen alleen dat doel
 • Betalingsgegevens, dit moet om fiscale redenen

De volgende gegevens worden door ons verzameld tbv. Reiki cursussen:

 • Naam, voor post en voor op het certificaat
 • Adres, postcode en woonplaats, voor post
 • Telefoonnummer, om je te kunnen bellen als er iets is
 • E mail adres, om een bevestiging naar toe te sturen en voor communicatie over de cursus
 • Datum waarop de cursus is gevolgd
 • Gevolgde cursus
 • Betalingsgegevens, dit moet om fiscale redenen

Welke gegevens gebruiken we wanneer?

 • Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen gewone gegevens, zoals naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, email en gevoelige gegevens die betrekking hebben op jouw gezondheid.
 • Gewone gegevens worden gebruikt ten behoeve van de administratie.
 • Gevoelige informatie  is alleen nodig ten behoeve van een behandeling en wordt alleen daarvoor gebruikt.

Hoe lang worden de gegevens bewaard?

 • Om aan te tonen dat je bent behandeld of de je een cursus hebt gevolgd worden jouw gegevens bewaard. Daarvoor geldt geen maximale termijn. Voor bepaalde gegevens zoals naam, adres, nota’s, betalingen en de afhandeling van klachten is er wel een minimale bewaartermijn i.v.m. wettelijke en fiscale verplichtingen. Deze is 7 tot 10 jaar.

Worden mijn gegevens verkocht, dan wel verstrekt aan derden?

 • Nee, persoonsgegevens worden niet verkocht of gebruikt voor mailing doeleinden, ook niet voor z.g. non-commerciële doeleinden, goede doelen etc.

Waar bewaren jullie mijn gegevens?

 • Jouw gegevens worden bijgehouden in een moderne database, beveiligd opgeslagen op een computer voorzien van een wachtwoord en alleen toegankelijk voor medewerkers van Samen-Zijn.

Cookies?

 • Samen-Zijn houdt geen informatie bij van bezoekers van onze websites.

Heb ik recht op inzage van mijn gegevens?

 • Je kunt een email (dus niet per post) sturen naar info@samen-zijn.com met het verzoek jouw gegevens in te zien.
 • Er wordt contact met je opgenomen ter verificatie.
 • Geef in jouw verzoek precies aan wat je wilt inzien
 • Een reactie op jouw verzoek volgt uiterlijk binnen 30 dagen

Heb ik recht tot aanpassing van mijn gegevens?

 • Je kunt een email (dus niet per post) sturen naar info@samen-zijn.com met het verzoek jouw gegevens aan te passen.
 • Er wordt contact met je opgenomen ter verificatie
 • Geef in jouw verzoek precies aan wat je wilt laten aanpassen
 • Een reactie op jouw verzoek volgt uiterlijk binnen 30 dagen
 • De gewenste aanpassing volgt binnen 30 dagen na onze toezegging, mits juridisch cq. praktisch mogelijk

Heb ik recht tot verwijdering van mijn gegevens?

 • Je kunt per email naar info@samen-zijn.com (dus niet per post) een verzoek doen om jouw gegevens te laten verwijderen
 • Er wordt, ter verificatie, contact met je opgenomen
 • Een reactie op jouw verzoek tot verwijdering van jouw gegevens volgt uiterlijk binnen 30 dagen
 • De verwijdering volgt binnen 30 dagen na onze toezegging, mits juridisch en/of fiscaal mogelijk
 • Nota’s en betalingsoverzichten worden pas verwijderd nadat de fiscale bewaarplicht is verlopen