Wat is Reiki?

Inleiding
Sinds het bestaan van de mensheid zijn er mensen geweest die een gave hadden om andere mensen door het opleggen van de handen te helpen, die in direct contact stonden met “De Bron”. Denk maar aan Boeddha, Jezus en Mohammed om maar een paar voorbeelden te noemen. Er zijn ook mensen geweest die op zoek gingen naar dat helende vermogen, om zelf in contact te komen met die helende energie.

Zo ook Dr. Mikao Usui, een in de 19e eeuw levende Japanner, die door een ervaring van verlichting in contact kwam met deze energie.

Hij noemde deze energie ‘Reiki’. Het bijzondere echter is dat Dr. Usui een systeem vormgaf waarbij:

a. het vermogen om in contact te komen met Reiki voor een ieder die daarvoor kiest bereikbaar wordt; en
b. als je éénmaal in contact staat met die energie, je die energie kunt doorgeven aan jezelf en/of aan anderen.

Dit systeem is vandaag de dag bekend als het “Usui Systeem van Reiki Healing” of “Usui Shiki Ryoho”.

Reiki Kanji

Wat is Reiki?
Het Japanse woord Reiki en het hierboven afgebeelde symbool dat het woord Reiki aanduid, bestaat uit twee gedeelten, Rei en Ki. Met ‘Rei’ wordt het ‘Universum’, ‘Kosmos’ of ‘God’ aangeduid. ‘Ki’ is een algemene benaming voor ‘levensenergie’. Samengesteld dus: ‘Universele Levensenergie’, maar Reiki wordt ook wel eens vertaald als ‘Kracht van de Zon’.

Één van de vorige Grandmasters van het ‘Usui Systeem van Reiki Healing’, Mw. Hawayo Takata, noemde Reiki ook wel ‘God Power’.

Reiki is een Lieflijke, Krachtige, Spirituele energie die bezielt, die heelt, voor alle levende wezens, dus mensen, dieren en planten en niet te vergeten de Aarde! Het is ook een prachtige investering in jezelf, een manier om je met Jezelf te verbinden.

Het is de energie waar we allemaal in essentie uit bestaan, maar waarvan we het bestaan als mens en als mensheid zijn vergeten. Zonder levensenergie zou er trouwens geen leven mogelijk zijn!

Hoe ‘krijg’ je Reiki?
Heel eenvoudig. Door een cursus te volgen bij een Reiki Master.

Een Reiki Master is iemand die op authentieke wijze is opgeleid en ingewijd in het onderwijzen van eerste en tweede graads cursussen in het “Usui Systeem van Reiki Healing”.

De opleiding, voorbereiding en inwijding tot Reiki Master wordt ontvangen van een Reiki Master met veel levens- en onderwijservaring in de beoefening van het “Usui Systeem van Reiki Healing”.

Een inwijding houdt in dat je wordt afgestemd op het hogere trillingsniveau van de Reiki energie.

Reiki kun je dus niet krijgen via het lezen van een boek of het volgen van een schriftelijke cursus, via een droom of via het Internet! Er dient een persoonlijk contact te zijn met een Reiki Master.

Hoe gebruik je Reiki?
Na een cursus van 4 dagdelen heb je Reiki. Dwz. heb je het vermogen Reiki via de handen door te geven naar jezelf of naar een ander.

Je wordt overigens niet moe van het doorgeven van Reiki en je neemt niets over.

Doordat je als kanaal fungeert voor de Reiki energie, pik je er zelf ook het nodige van mee!

Over het algemeen ervaren mensen een Reiki behandeling als ontspanning en dat is in deze stressvolle en haastige tijd een verademing!

Wat houdt het “Usui Systeem van Reiki Healing” in?
In het Japans “Usui Shiki Ryoho”. Dit is het systeem waarvan de basis is gelegd door Dr. Mikao Usui.

Masters die op een authentieke manier lesgeven in “Usui Systeem van Reiki Healing” hanteren de Vorm, zoals die door de de vorige Grandmaster Phyllis Lei Furumoto is gedefinieërd en binnen de ‘Reiki Alliance’ en de ‘Reiki Ryoho Foundation’© worden gehanteerd.

Binnen dit systeem worden 3 graden onderscheiden, elke graad is een afgerond geheel en bevat een aantal vaste elementen. Een algemeen element is dat de overdracht tijdens de cursussen mondeling geschiedt. Een ander element is dat de spirituele afstamming van de Master is terug te voeren naar Dr. Mikao Usui. Kijk voor meer details over de verschillende graden op de betreffende pagina’s van deze site.