Reiki

Inleiding

Sinds het bestaan van de mensheid zijn er mensen geweest die een gave hadden om andere mensen door het opleggen van de handen te helpen, die in direct contact stonden met “De Bron”. Denk maar aan Boeddha, Jezus en Mohammed om maar een paar voorbeelden te noemen. Er zijn ook mensen geweest die op zoek gingen naar dat helende vermogen. Om zelf in contact te komen met die helende energie.

Zo ook Dr. Mikao Usui, een in de 19e eeuw levende Japanner. Hij kwam door een ervaring van verlichting in contact met deze energie.

Hij noemde deze energie Reiki. Het bijzondere echter is dat Dr. Usui een systeem vormgaf waarbij:

a. het vermogen om in contact te komen met de energie voor een ieder die daarvoor kiest bereikbaar wordt; en
b. als je éénmaal in contact staat met die energie, je die energie kunt doorgeven aan jezelf en/of aan anderen.

Dit systeem is vandaag de dag bekend als het “Usui Systeem van Reiki Healing” of “Usui Shiki Ryoho”.

Dr. Mikao Usui Sensei
Mikao Usui – Grondlegger van ‘Usui Shiki Ryoho’

Wat is Reiki?

Het originele Japanse woord bestaat uit twee gedeelten, Rei en Ki. ‘Rei’ is vertaald als het ‘Universum’, ‘Kosmos’ of ‘God’. ‘Ki’ is een algemene benaming voor ‘levensenergie’. Samengesteld dus: ‘Universele Levensenergie’. Het wordt ook wel eens vertaald als ‘Kracht van de Zon’.

Één van de vorige Grandmasters van het ‘Usui Systeem van Reiki Healing’, Mw. Hawayo Takata, noemde de energie ook wel ‘God Power’.

Het is een Lieflijke, Krachtige, Spirituele energie die bezielt, die heelt, voor alle levende wezens, dus mensen, dieren en planten en niet te vergeten de Aarde! Het is ook een prachtige investering in jezelf, een manier om je met Jezelf te verbinden.

Het is de energie waar we allemaal in essentie uit bestaan, maar waarvan we het bestaan als mens en als mensheid zijn vergeten. Zonder levensenergie zou er trouwens geen leven mogelijk zijn!

Hoe ‘krijg’ je Reiki?

Heel eenvoudig. Door een cursus te volgen bij een erkende Reiki Master.

Een Reiki Master is iemand die op authentieke wijze is opgeleid en ingewijd in het onderwijzen van cursussen in het “Usui Systeem van Reiki Healing”.

De opleiding, voorbereiding en inwijding tot Reiki Master wordt ontvangen van een Reiki Master met veel levens- en onderwijservaring in de beoefening van het “Usui Systeem van Reiki Healing”.

Een inwijding houdt in dat je wordt afgestemd op het hogere trillingsniveau van de energie.

Reiki kun je dus niet krijgen via het lezen van een boek of het volgen van een schriftelijke cursus, via een droom of via het Internet! Er dient een persoonlijk contact te zijn met een Reiki Master.

Hoe gebruik je Reiki?

Na een cursus van 4 dagdelen heb je Reiki. Dwz. heb je het vermogen de energie via de handen door te geven naar jezelf of naar een ander.

Je wordt overigens niet moe van het doorgeven van de energie en je neemt niets over.

Doordat je als kanaal fungeert voor de energie bij de behandeling van anderen, pik je er zelf ook het nodige van mee!

Over het algemeen ervaren mensen een behandeling als zowel meditatief als ontspanning. Dat is in deze stressvolle en haastige tijd een verademing!

Wat houdt het “Usui Systeem van Reiki Healing” in?

In het Japans “Usui Shiki Ryoho”. Dit is het systeem waarvan de basis is gelegd door Dr. Mikao Usui.

Masters die op een authentieke manier lesgeven in “Usui Systeem van Reiki Healing” hanteren de Vorm. Deze is door de de vorige Grandmaster Phyllis Lei Furumoto gedefinieërd en wordt binnen de ‘Reiki Alliance‘ en ‘Reiki Ryoho Foundation‘© gehanteerd.

Binnen dit systeem worden 3 graden onderscheiden, elke graad is een afgerond geheel en bevat een aantal vaste elementen. Een algemeen element is dat de overdracht tijdens de cursussen mondeling geschiedt. Een ander element is dat de spirituele afstamming van de Master is terug te voeren naar Dr. Mikao Usui.

Kijk voor meer details over de verschillende graden op de betreffende pagina’s van deze site.